Fondo taisyklės*

* Investicinis fondas yra kūrimo ir testavimo stadijoje - Fondas nėra oficialiai įsteigtas ir investicinių vienetų neplatina.

​„Artificial intelligence currency hedge fund“  (toliau "Fondas") – tai dirbtinio intelekto valdomas investicinis Fondas, kurio turtas investuojamas į valstybių valiutas, taikant rizikos draudimo strategiją (angl. Hedging strategy).

Fondo tikslas – ilguoju laikotarpiu uždirbti teigiamą grąžą, nepriklausomai nuo bendros rinkų krypties ar ekonominio ciklo fazės. Lyginamasis indeksas nenaudojamas.

Investavimo strategijos gairės:

 • Autonominis investicinių sprendimų priėmimas ir rizikos valdymas - investiciniai sprendimai grindžiami dirbtinio intelekto rinkų judėjimo prognozėmis, rizikos valdymas kontroliuojamas kompiuteriniais algoritmais;

 • Rizikos draudimo taikymas - aktyvus, dirbtinio intelekto kontroliuojamas, priešingomis kryptimis judančių investicinių pozicijų derinimas viename portfelyje;

 • Aktyvus investavimas (5-30 investicinių sandorių per dieną).

Investavimo objektai

Fondo turtas investuojamas valiutų rinkoje (angl. Foreign Exchange Market) į išvestinės finansines priemonės - valiutų apsikeitimo sandorius (angl. spot transactions). Fondo investavimo procese dalyvauja 8 laisvai prekiaujamos pagrindinės pasaulio valiutos:

 • USD – Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) doleris;

 • EUR – Europos bendroji valiuta euras;

 • JPY – Japonijos jena;

 • GBP – Didžiosios Britanijos svaras sterlingų;

 • CAD – Kanados doleris;

 • AUD – Australijos doleris;

 • CHF – Šveicarijos frankas;

 • NZD – Naujosios Zelandijos doleris

Valiutų apsikeitimo sandoriai vykdomi per 28 valiutų poras:

AUD/CAD, AUD/CHF, AUD/JPY, AUD/USD, AUD/NZD, CAD/CHF, CAD/JPY, CHF/JPY, EUR/AUD, EUR/CAD, EUR/CHF, EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/NZD, EUR/USD, GBP/AUD, GBP/CAD, GBP/CHF, GBP/JPY, GBP/USD, GBP/NZD, NZD/CAD, NZD/CHF, NZD/JPY, NZD/USD, USD/CAD, USD/CHF, USD/JPY.

Fondo valdymas

Fondo investavimo procesas yra pilnai automatizuotas ir vykdomas be fondo valdytojo rankiniu būdu atliekamų sandorių. Investavimo procesas vykdomas naudojant Fondo valdytojų komandos sukurtą programinę investavimo sprendimų priėmimo ir rizikos valdymo sistemą (toliau "Sistema"), kurią sudaro šios dvi dalys:

 • dirbtinio intelekto sistema, naudojama rinkų stebėjimui, ateities prognozių darymui ir investicinių sprendimų pagrindimui;

 • algoritmai, skirti  automatiniam sandorių įvykdymui ir rizikos valdymui.

Dirbtinio intelekto sistema​​:

 • sukurta pagal dirbtinių neuronų tinklų architektūrą (angl. Artificial Neural Networks) ir apmokyta apdorotais istoriniais rinkų duomenimis. Sistema periodiškai papildomai apmokoma naujausia, su rinkomis susijusia informacija.

 • 24 val. per parą, 5 dienas per savaitę nepertraukiamai analizuoja esamus rinkos duomenis ir pagal juos atlieka rinkų judėjimo prognozes, kurios naudojamos pagrįsti:

  • naujų sandorių atidarymą;

  • atvirų pavienių sandorių arba pilnų pozicijų uždarymą;

  • rinkų pokyčių tikimybių skaičiavimus;

  • pelno fiksavimo (angl. Take profit) bei nuostolio fiksavimo (angl. Stop loss) lygių skaičiavimus ir jų įvykdymą.

Kompiuterinių algoritmų pagrindiniai uždaviniai:

 • tikrinti ir vertinti ar kiekviena dirbtinio intelekto sistemos daroma prognozė atitinką konkrečiai valiutų porai būdingą judėjimą;

 • tikrinti ar rinkose esamu metu nėra anomalijų, dėl kurių padidėja neapibrėžtumas arba išauga sandorių vykdymo kaštai;

 • pelno fiksavimo (angl. Take profit) ir nuostolio fiksavimo (angl. Stop loss) lygių uždėjimas naujiems sandoriams ir jų koregavimas keičiantis atviros pozicijos struktūrai;

 • naujai atidaromų sandorių dydžio nustatymas ir priežiūra;

 • portfelio diversifikavimo, pozicijų dydžio ir naujų sandorių įėjimo intervalų kontrolė;

 • nuostolingų pozicijų nuoseklus mažinimas;

 • atvirų pozicijų apdraudimo (angl. Hedging) vykdymas ir kontrolė.

Fondo valdytojo įgaliojimai

 • ​Fondo valdytojas naujų sandorių rankiniu būdu neatidarinėja, išskyrus specifinius atvejus, kuomet tai yra būtina dėl rizikos apsidraudimo tikslų (angl. Hedging);

 • Fondo valdytojas gali rankiniu būdu uždaryti atvirus sandorius, jeigu:

  • pastebima, kad investavimo sprendimų vykdymo sistema padarė klaidą arba veikia ne taip, kaip numatyta;

  • investicinių sprendimų sistema nustoja veikti dėl vidinių ar išorinių priežasčių (pvz. kompiuterinės technikos gedimai, interneto ryšio sutrikimai, serverių ar investicinių paslaugų tarpininkų / brokerių veikos sutrikimai ir t.t.);

  • rinkose įsivyrauja didelis neapibrėžtumas ir ženkliai padidėja nuostolių rizika.​​

 • Fondo valdytojas gali daryti įtaką investavimo procesui tik šiais būdais:

  • keičiant investavimo sistemos kompiuterinį kodą;

  • dirbtinio intelekto sistemą apmokant nauja informacija;

  • laikinai sustabdant automatizuotos investicinių sprendimų sistemos darbą;

  • atidarant naujus sandorius dėl rizikos apsidraudimo tikslų (angl. Hedging);

  • rankiniu būdu uždarant atvirus sandorius, kai atsiranda būtinybė sumažinti riziką.​​

Investicijų diversifikavimo ir rizikos valdymo taisyklės

 

Fondo investicijos vykdomos uždaros sistemos principu - investicijos vykdomos dviem kryptimis ir visomis galimomis valiutų porų kombinacijomis, kurios yra sudarytos iš fiksuoto valiutų sąrašo.

Investicinių priemonių portfelio diversifikavimo gairės:

 • investuojama į 8 valiutas: EUR, USD, JPY, GBP, CAD, AUD, CHF, NZD;

 • investiciniai sandoriai vykdomi 28 valiutų poromis;

 • vykdomi tiek trumpieji (angl. Short), tiek ilgieji (angl. Long) valiutų apsikeitimo sandoriai.

Finansinio sverto (angl. Leverage) rizikos valdymas

Valiutų apsikeitimo sandoriai yra išvestinės finansinės priemonės, kurios įsigyjamos su įskaičiuotu finansiniu svertu. Finansinio sverto naudojimas gali sukelti didelius grynųjų aktyvų vertės (GAV) svyravimus, todėl vertinant finansinio sverto riziką yra atsižvelgiama į realaus finansinio sverto** dydį, kuris matuojamas trim lygiais:

 1. viso investicijų portfelio lygiu; 

 2. atskirų valiutų lygiu;

 3. valiutų porų lygiu.

 

Realus finansinio sverto panaudojimo lygiai prižiūrimi kompiuteriniu algoritmu, nustatant maksimalius dydžius mažėjančio prioriteto tvarka. Žemesnio prioriteto finansinio sverto limitai galioja tik tiek, kol nėra viršijamas aukštesnio prioriteto limitas.

Fondo investicinei veiklai galioją šie realaus finansinio sverto limitai:

 • visam finansinių priemonių portfeliui: 5:1;

 • vienos valiutos grynoji pozicija: 3:1;

 • vienos valiutų poros pozicijos vertė: 3:1;

 • absoliutaus finansinio sverto*** dydis neribojamas.

Aukščiau išvardyti realaus finansinio sverto dydžių apribojimai negalioja:

 • atskiriems pelningiems investicinės pozicijos sandoriams ar sandorių grupėms, kurie yra apsaugoti nuostolio fiksavimo lygiu (angl. Stop loss) su geresne nei sandorio įvykdymo kaina, t. y. kuomet bet kuriuo atveju bus fiksuojamas atskiro sandorio ar tos pozicijos sandorių grupės pelnas;

 • kuomet naujas sandoris atidaromas dėl rizikos apdraudimo tikslų, t. y. tais atvejais kuomet, didinant konkrečią nuostolingą poziciją, yra sumažinamas portfelio realiojo sverto dydis.

 

** Realusis finansinis svertas – grynosios investicijų pozicijos (angl. Exposure) vertė padalinta iš Fondo GAV. Realusis finansinis svertas parodo tikrąjį įsigytų investicinių priemonių poveikį portfelio rezultatams.

*** Absoliutus finansinis svertas – visų atvirų investicinių sandorių vertė padalinta iš Fondo GAV. Absoliutus finansinis svertas parodo tik įsigytų investicinių priemonių vertę, bet neatspindi jų įtakos portfelio rezultatams.

Atvirų pozicijų apdraudimas (angl. Hedging) vykdymas per:

 • trumpųjų (angl. short) ir ilgųjų (angl. long) valiutų apsikeitimo sandorių tarpusavio derinimą;

 • valiutų arbitražo metodą;****;

 • valiutų išeigos (angl. Exposure) kontrolę.*****

 

**** Kaip valiutų arbitražo pavyzdį galime paimti 3 vienodos vertės pozicijas: ilgąją (angl. long) EUR/USD, trumpąją (angl. short)  EUR/JPY ir ilgąją (angl. long) USD/JPY, kurios neutralizuoja viena kitą ir leidžia apsisaugoti nuo bet kokio nepageidaujamo judėjimo rinkoje.

***** Renkantis tarp dviejų lygiaverčių sandorių yra įvertinami tiek atskirų valiutų porų svoriai bendrame portfelyje, tiek tikrosios konkrečių valiutų išeigos (angl. Exposure), pirmenybė teikiama tiems sandoriams, kurie mažiausiai padidina grynąja valiutų išeigą.

 

​Išėjimas iš nuostolingų pozicijų vykdomas:

 • skiriant dalį nuostolingos pozicijos pelningų sandorių fiksuojamo pelno padengti daliai tos pačios pozicijos nuostolio, uždarant atitinkamos vertės nuostolingą dalį FIFO metodu.

 • skiriant dalį uždaromos pelningos pozicijos fiksuojamo pelno padengti pačios nuostolingiausios portfelio pozicijos nuostoliui, uždarant atitinkamos vertės nuostolingą dalį FIFO metodu.

Sistemos testavimas

 

Investicinių sprendimų priėmimo ir valdymo programinė sistema nuolat testuojama ir tobulinama. Testavimo metu yra ieškoma sisteminių klaidų ir silpnų sistemos vietų, bandomi nauji rizikos valdymo algoritmai bei atliekami streso testai, kurių metu tikrinama kaip sistemos veikla padidėjusio sverto ir padidėjusio rinkų kintamumo sąlygomis.

Sistemos testavimo metu leidžiama:

 • laikinai viršyti finansinio sverto limitus;

 • laikinai sustabdyti sistemos veikimą;

 • rankiniu būdu uždaryti atvirus sandorius;

 • išbandyti naujas įėjimo į rinką strategijas;

 • išbandyti naujas išėjimo iš rinkos strategijas;

 • tobulinti rizikos valdymo sprendimus;

 • dirbtinio intelekto sistemą apmokyti naujais duomenimis​.

Sistemos testavimo metu draudžiama:

 • atidarinėti investicinius sandorius rankiniu būdu;

 • laikyti atviras neproporcingai didelės vertės investicines pozicijas, kurios buvo atidarytos dėl sistemos klaidų;

 • naudoti kitus investavimo instrumentus nei nurodyta šiose taisyklėse;

 • didinti investicines pozicijas siauruose valiutų kursų judėjimo intervaluose; 

 • atidaryti naujus sandorius rinkų didelio kintamumo laikotarpiais, kuomet yra padidėję sandorių įvykdymo kaštai.

Investicinių sprendimų priėmimo ir valdymo programinė sistema nuolat tobulinama, pritaikant testų metu labiausiai pasiteisinusius sprendimus, todėl šioje svetainėje skelbiami Fondo veiklos rezultatai nebūtinai atspindės rezultatus ateityje

Daugiau informacijos: info@currency-trend.com

Vilnius, LT

Investicinis fondas yra kūrimo bei testavimo stadijoje, Fondas nėra oficialiai įsteigtas ir investicinių vienetų neplatina. Fondo komanda nepriima investicijų iš trečiųjų šalių - šiame etape dalyvauja tik Fondo kūrėjų asmeninės  lėšos. Interneto puslapyje pateikiama medžiaga yra tik informacinio pobūdžio. Jokia informacija šiame puslapyje negali būti traktuojama kaip tiesioginis pasiūlymas ar rekomendacija pirkti arba parduoti fondo investicinius vienetus ar kitus vertybinius popierius. Negalima remtis čia randama informacija priimant asmeninius investicinius sprendimus.